ONSU

YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

   Su yumuşatma işlemi, iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değiştirme, sertliğe sebep olan Ca+2 ve Mg+2 iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su, sodyum bazlı kuvvetli katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2); reçineye bağlı bulunan sodyum iyonları ile yer değiştirir.

     ONSU TYS Serisi Endüstriyel Yumuşatma Sistemlerinde, arıtılacak su, basınçlı bir tank içine yerleştirilmiş sentetik reçine
üzerinden geçirilir. Standart modellerde, üretilen arıtılmış su miktarına göre volümetrik olarak ölçüm yapılarak, reçine
doygunluğa ulaştığı anda rejenerasyon (reçinenin yenilenmesi) başlatılır. Servis ve rejenerasyon aşamaları olan ters yıkama,
tuzlama ve duruma işlemleri otomatik olarak yürütülür. Rejenerasyon aşamasında kesintisiz su sağlayan tandem modeller,
iki adet %100 kapasiteli kolonun biri serviste diğeri yedekte çalıştırılması ile oluşturulur. Tandem sistemde, her bir yumuşatma
kolonu, rejenerasyon sonrası hazır hale gelince servisteki diğer kolonun doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu
sayede, insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için prosesi durdurmadan günün 24 saati daimi şekilde
yumuşak su üretilmiş olur.
  Standart modellerde, rejenerasyona başlama otomatik olarak debi ve zaman kontrollüdür. Herhangi bir sebeple gerektiğinde manuel
olarak da sistem rejenerasyona geçirilebilinir. Arıtılmış suyun sertlik değerine göre rejenerasyonu başlatan opsiyonel modeller de
tedarik edilebilinir.
 
   ONSU TYS Serisi Endüstriyel Su Yumuşatma Sistemlerinin tasarımında şu genel teknik özellikler göz önünde tutulmuştur:
* Kumlama yapılmış ve epoksi boyalı St37 karbon çeliği malzemeden imal basınçlı gövdeler.
* Basınçlı gövdelerin işletme basıncı 6 bar, test basınçları 10 bar ‘dır.
* Sistemlerimizde, Alman malı BAYER markalı, gıda tüzüğüne uygun, yüksek kapasiteli ve eş tanecik boyutlu Lewatit® S 1467 tip 
kuvvetli asidik katyon değiştirici reçine kullanılır.
* Otomasyon amacıyla, servis, ters yıkama ve durulama hatlarında paslanmaz çelik klapeli, döküm gövdeli pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar, tuzlama (salamura) hatlarında ise PVC gövdeli pnömatik aktüatörlü küresel vanalar kullanılır.
* Siemens markalı PLC ile konrol ve LED ‘li mimik diyagram ile sistem durumu sürekli olarak izlenebilir.
* Yüzey borulamasında yağlı boyalı çelik tesisat kullanılır. Tüm tesisat, flanşlı bağlantılıdır. Salamura hatları PVC malzemeden oluşturulur.
* 20 m/saat lineer hızda minimum sertlik kaçağında verimli iyon değişimi sağlanır.
* 10 cm kuvartz kum ve 80 cm reçine yatak yükseklikleri oluşturulmuştur.
* Filtre gövdesi, mineral yatağının %67 kabarma payı düşünülerek 150 cm tutulmuştur.
* Sistem iyon değiştirme kapasitesi, 1 litre reçine için en az 2 eq sertlik iyonu konsantrasyonudur.
* Suyun reçine minerali içinde yatak (tünel) oluşturmasını önlemek için çok sayıda KSH markalı Alman malı mantar difüzör kullanılır.
* Mineral dolum ve sistem bakım kolaylığı için basınçlı gövdenin üst ve alt bombesinde, buna ilaveten gövdede bir adet olmak üzere toplam 3 adet menhol bulunur.
* Tesisat aksesuarları olarak, basınçlı gövde içinde sıkışabilecek havayı atmak için hava atıcı vantuz, hassas debi, atık su ve salamura emiş ayarı için giriş, çıkış, atık su ve tuzlama hatlarında toplamda 4 adet dişli kutulu kelebek vana, tesisatta oluşabilecek sarsıntıları önlemek için giriş, çıkış ve atık hatlarına monte edilen 3 adet kompanzatör standart modellerimize dahildir. Ayrıca, filtre giriş ve çıkış hatlarında gliserinli
manometreler ve numune vanaları yerleştirilmiştir.
* Filtre gövdelerinin nakliyesi ve vinç / forklift ile konumlandırılmasında sırasında, askı amacıyla üst bombeye taşıma halkaları kaynatılır.
 
 


Tüm Haklarımız saklıdır. © YV